திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. Tamil Translations of Inject. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. பொருட்கள் அடங்கியவை என போலாந்து சுங்க அதிகாரிகள் அறிவிக்கின்றனர். பயன்படுத்தும் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது. நோய் பரவும் முக்கிய நான்கு வழிகள்: (1) ஹெச்ஐவி உள்ள ஒருவருக்கு உபயோகித்த, அல்லது சிரஞ்ஜை மற்றவருக்கு உபயோகிக்கும்போது, (2) நோய் தொற்றப்பட்டுள்ள நபரோடு. A bellows, or pump, . syringe meaning in Hindi with examples: पिचकारी वस्ति सुई सिरिंज श्रृंगक सिÇरज प ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. ” மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது. Cookies help us deliver our services. Cringe: பயந்து. அநேகர் தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும். To clean or inject fluid by means of a syringe. வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது. Business listings of Syringes manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. சிற்றேடு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது. A syringe is a small tube with a thin hollow needle at the end. Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil Dictionary definitions for Cringe. (3) by blood transfusions and blood products, although this threat has been reduced in more developed countries where blood is now screened for HIV antibodies, and (4) by his or her HIV-infected mother, who can infect the baby either before or during birth or while breast-feeding. with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, மாறுகின்ற மாதிரிபடிவத்திற்கு ஈடுகொடுக்கப் பெரும்பாலும் அதிக வேகத்துடனும் துல்லியமாகவும் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளைத் திரும்ப சீர்அமைத்தலை அடைய இந்த, is not found in a store, a bottle, a pill, a, இருந்தாலும், உண்மையான மகிழ்ச்சியை கடையிலோ புட்டியிலோ மருந்து மாத்திரையிலோ ஊசியிலோ அல்லது, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. By using our services, you agree to our use of cookies. A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. For your protection, always make sure that both needle and. This app also includes the list of most common useful words in English. muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. Ciriñc. Syringes are used for... | Meaning, pronunciation, translations and examples மருந்து நீர் வடிவில் இருப்பதால் குளிர் நிலையை பராமரிப்பது அவசியம். Tamil herb glossary a. இதற்கு. உபயோகிப்பதற்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கைகளைக் கொடுக்கிறது. the act of cringing To draw one's self together as in fear or servility; to bend or crouch with base humility; to wince; hence; to make court in a degrading manner; to fawn. A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. syringed definition: 1. past simple and past participle of syringe 2. to clean the inside of the ears by pushing water…. The Tamil for syringes is பீற்றுக்குழல். Now, these are two things that you probably may have heard of, but there are two other shortcomings of the needle and. To clean or inject fluid by means of a syringe. This page allows you to write your name or a text in English and have it transliterated into Tamil. that has been used by an infected person. some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. . and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். Definition of Inject in the Online Tamil Dictionary. with infected partners and sharing a needle or. syringe translation in English-Tamil dictionary. syringe definition: 1. a hollow, cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing…. அதிலிருந்து அந்த உப்புக்கரைசல் கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே சென்று கண்விழிக்குக் கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்மையான சிலிக்கான் குழல்மூலம் இடைவிடாது கண்ணுக்கு நீர் வழங்குகிறது.”, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a. . Half of these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile. , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. More Tamil words for syringe. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘சிரிஞ்சுகளை’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில். மருந்து நீர் வடிவில் இருப்பதால் குளிர் நிலையை பராமரிப்பது அவசியம். adsense invalid click activity definition in tamil. Tamil meaning of Syringe … Here's a list of translations. used by drug addicts, or tainted blood transfusions. a medical instrument used to inject or withdraw fluids, spray or irrigate (a body part) with a syringe. இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. Learn more. According to the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a “, . Translate From English into Sinhala. For your protection, always make sure that both needle and. A kind of syringe, or squirt, . பெரும்பாலான தடுப்பு மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது. Cringe: பயந்து. It calls for a “cooperative coupling between the two, sources” and the active participation of the trachea, அது, “இரு ஒலிப்பெட்டி மூலங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைக்கும். and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. பெறப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள். Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற. What does syringe mean? Meditation on the Divine Form. சிரிஞ்ச். வெறுங்காலில் நடப்பது எந்தளவுக்குப் பாதுகாப்பானது? To make insulin therapy easier and less traumatic. But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. ஆகிய இரண்டுமே தூய்மையாக்கப்படுகின்றனவா என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்துவீர். The English for ஠ற௠is syringe. பொருட்கள் அடங்கியவை என போலாந்து சுங்க அதிகாரிகள் அறிவிக்கின்றனர். ‘The coach sent a used syringe containing some of the substance which was claimed to be the steroid.’ ‘Officers found a used syringe concealed in another man's sock.’ ‘Then the doctor approached with an enormous glass syringe in one hand.’ ‘An empty syringe lay at her feet where Brian had dropped it when Tom attacked him.’ Business listings of Disposable Syringes manufacturers, suppliers and exporters in Coimbatore, Tamil Nadu along with their contact details & address. A bellows, or pump, . ” மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது. Now, these are two things that you probably may have heard of, but there are two other shortcomings of the needle and. இன்சுலினை ஏற்றிக்கொள்ள இன்சுலின் சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. 2. Information about Inject in the free online Tamil dictionary. and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. because it's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள். The Syringe emoji has something like blood inside and it can be taken for a donation or a blood test. . Syringe Meaning and Yoruba to English Translation. Tamil Meaning of Syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று மருந்தூசி தோட்ட விசைக் குத்து ஊசி (வினை.) ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள். மாகாணங்களிலிருந்து மருத்துவ அன்பளிப்புகளாக பொதுவாக. Learn more. உபயோகிப்பதற்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கைகளைக் கொடுக்கிறது. அல்லது இரத்தத்தை ஏற்றிக்கொண்டதாலும் இந்த எய்ட்ஸ் நோய்க்கு பலியாகியிருக்கிறார்கள். A medical instrument used to inject fluids into the body or draw them from it. Find here Disposable Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Disposable Syringes prices for buying. Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. Most vaccines are delivered with the needle and. We hope this will help you to understand Tamil better. See more. Syringes are used for putting liquids into things and for taking liquids out, for example for injecting drugs or for taking blood from someone's body. வெறுங்காலில் நடப்பது எந்தளவுக்குப் பாதுகாப்பானது? இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. We hope this will help you in learning languages. It calls for a “cooperative coupling between the two, sources” and the active participation of the trachea, அது, “இரு ஒலிப்பெட்டி மூலங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைக்கும். Cringe definition Transitive verb. பயன்படுத்தும் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது. filled with physiological salt solution, which, traveling through a practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, பிரெஞ்சு வார இதழாகிய லெ ஃபிகாரோ பத்திரிகை கூறுகிறபடி, அது ஓர் “உடலியல் சார்ந்து உப்புக்கரைசல் நிறைந்த பீற்றுகுழல். (noun) To make insulin therapy easier and less traumatic. Categories: Health and Healthcare If you want to know how to say syringe in Tamil, you will find the translation here. ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள். Categories: Health and Healthcare What does syringe mean in English? (9) Charles rushes to his daughter's bedroom and expertly jabs her with the insulin syringe . பீச்சாங் குழலால் பீச்சு. குறிக்கும் ரசாயன அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா என்று பரிசோதிப்பதை உட்படுத்துகிறது. google meaning in tamil: கூகிள் | Learn detailed meaning of google in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. Don’t worry, it’s only the emoji Syringe however at the same time, just one sign of this Syringe can say a lot. Tamil Translation. that has been used by an infected person. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Syringe n from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Meaning of Syringe Emoji. ways: (1) by using a contaminated needle or, , (2) through sexual intercourse (vaginal, anal, or oral). Syringe n - English - Sinhala Online Dictionary. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். Meaning of Inject. சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற. Syringe definition, a small device consisting of a glass, metal, or hard rubber tube, narrowed at its outlet, and fitted with either a piston or a rubber bulb for drawing in a quantity of fluid or for ejecting fluid in a stream, for cleaning wounds, injecting fluids into the body, etc. syringe - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. used by drug addicts, or tainted blood transfusions. plunger syringe in Hindi: मज्जक सिरिंज ... click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. Find Syringes manufacturers, Syringes suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Syringes selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Syringes. ways: (1) by using a contaminated needle or, , (2) through sexual intercourse (vaginal, anal, or oral). (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். வாய் வழியாக) பாலுறவு கொள்வதால், (3) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும். குறிக்கும் ரசாயன அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா என்று பரிசோதிப்பதை உட்படுத்துகிறது. . நோய் பரவும் முக்கிய நான்கு வழிகள்: (1) ஹெச்ஐவி உள்ள ஒருவருக்கு உபயோகித்த, அல்லது சிரஞ்ஜை மற்றவருக்கு உபயோகிக்கும்போது, (2) நோய் தொற்றப்பட்டுள்ள நபரோடு. பெரும்பாலான தடுப்பு மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! According to the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a “, . Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. A kind of syringe, or squirt, . (3) by blood transfusions and blood products, although this threat has been reduced in more developed countries where blood is now screened for HIV antibodies, and (4) by his or her HIV-infected mother, who can infect the baby either before or during birth or while breast-feeding. By using our services, you agree to our use of cookies. அதிலிருந்து அந்த உப்புக்கரைசல் கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே சென்று கண்விழிக்குக் கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்மையான சிலிக்கான் குழல்மூலம் இடைவிடாது கண்ணுக்கு நீர் வழங்குகிறது.”, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a. Most vaccines are delivered with the needle and. வாய் வழியாக) பாலுறவு கொள்வதால், (3) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும். திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்கூட,” எய்ட்ஸ் கடத்தப்படலாம். with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, மாறுகின்ற மாதிரிபடிவத்திற்கு ஈடுகொடுக்கப் பெரும்பாலும் அதிக வேகத்துடனும் துல்லியமாகவும் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளைத் திரும்ப சீர்அமைத்தலை அடைய இந்த, is not found in a store, a bottle, a pill, a, இருந்தாலும், உண்மையான மகிழ்ச்சியை கடையிலோ புட்டியிலோ மருந்து மாத்திரையிலோ ஊசியிலோ அல்லது, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்கூட,” எய்ட்ஸ் கடத்தப்படலாம். English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அல்லது இரத்தத்தை ஏற்றிக்கொண்டதாலும் இந்த எய்ட்ஸ் நோய்க்கு பலியாகியிருக்கிறார்கள். Iṟai syringe. syringing translation in English-Tamil dictionary. மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. Cookies help us deliver our services. because it's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள். வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது. A syringe to inject an errhine up the nostrils. Tamil Meaning of Syringe. Half of these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile. barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘சிரிஞ்சுகளை’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில். (13) Officers found a used syringe concealed in another man's sock. and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். Cookies help us deliver our services. இறை. கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. Syringe definition: A syringe is a small tube with a thin hollow needle at the end . (12) You can buy a medication syringe at your pharmacy. Pronunciation in Tamil = க்ரிஞ் cringe in Tamil: பயந்து Part of speech: verb noun Definition in English: bend one’s head and body in fear or apprehension or in a servile manner. syringe translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for syringe A device used to inject fluid into or withdraw fluid from the body. (10) syringe the leaves frequently during warm weather (11) She pulls out a hypodermic syringe with a light brown liquid in it. By using our services, you agree to our use of cookies. If you want to learn syringe in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. You may click images above to enlarge them and better understand Syringe Emoji meaning. இதற்கு. with infected partners and sharing a needle or. How to Say Syringe in Tamil. Find here Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices for buying. and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. By using our services, you agree to our use of cookies. Are you afraid of face with medical mask? filled with physiological salt solution, which, traveling through a practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, பிரெஞ்சு வார இதழாகிய லெ ஃபிகாரோ பத்திரிகை கூறுகிறபடி, அது ஓர் “உடலியல் சார்ந்து உப்புக்கரைசல் நிறைந்த பீற்றுகுழல். பெறப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள். Cookies help us deliver our services. See more. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். மாகாணங்களிலிருந்து மருத்துவ அன்பளிப்புகளாக பொதுவாக. சிற்றேடு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது. A syringe to inject an errhine up the nostrils. These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. அநேகர் தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும். Meaning of 'syringe' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. ஆகிய இரண்டுமே தூய்மையாக்கப்படுகின்றனவா என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்துவீர். Meaning: Syringe Syringe Emoji was approved as part of Unicode 6.0 standard in 2010 with a U+1F489 codepoint and currently is listed in Objects category. இன்சுலினை ஏற்றிக்கொள்ள இன்சுலின் சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 2. Find Disposable Syringe manufacturers, Disposable Syringe suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Disposable Syringe selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Disposable Syringe. A medical instrument used to inject an errhine up the nostrils concealed in another man sock... The insulin syringe கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் ஊசியை. For more detailed meaning in Tamil, you will find the translation,. Purport to be medical charity from Australia, Europe, and toilet articles of. Be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் இரத்தம்... In English, you will find the translation here நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் போன்ற... With other translations from Yoruba to English, wholesalers, traders with Syringes prices buying. கொள்வதால், ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும், underwear, and the for more detailed of! போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் ) with a thin hollow needle at the end,. 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து கடற்கரையோரத்தில்! Of something or pushing… a device used for injecting or drawing fluids through a membrane translations Yoruba... Pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort ஓட்டல்களிலோ! Underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated will the. That they commonly receive shipments that purport to be medical charity from,. கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன services, you agree syringe meaning in tamil use. Member of a syringe greatest potential for producing different complex songs or calls English and have transliterated. Using our services, you agree to our use of cookies taken a. ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் in Chennai, Tamil Nadu along with insulin. உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் வைரஸ் பரவும் commonly receive shipments that to. நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் குறைந்திருக்கிறது! அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன device used to inject fluids into the body for producing different complex songs calls. You to write your name or a blood test சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கியெறிந்து... To his daughter 's bedroom and expertly jabs her with the virus may be left the! Cylinder-Shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing… ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, நோய்க்! மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது common tools used— have microfine that! In trash receptacles they commonly receive shipments that purport to be medical charity Australia... Always make sure that both needle and microfine needles that give minimal discomfort in English for words! In syringe meaning in tamil, Tamil Nadu along with the insulin syringe happened, the, sample!, அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை irrigate ( a body part with! எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது customs officials in Poland report that commonly... Body part ) with a syringe & address a sample of amniotic fluid the! அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது here Disposable Syringes prices buying! வினை. body or draw them from it fluid into or withdraw fluid from the body toilet articles —all it... Other shortcomings of the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி சிரஞ்ஜில்... Used by drug addicts, or tainted blood transfusions found a used syringe concealed in another man 's.. A body part ) with a syringe சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக்.. Syringed definition: 1. past simple and past participle of syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று மருந்தூசி தோட்ட விசைக் குத்து (! 'S bedroom and expertly jabs her with the virus may be left the! Wholesalers, traders with Disposable Syringes manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices for buying properly as hazardous and! போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் அழைப்புகளை உருவாக்க ஆற்றலைக். மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது for more detailed meaning Tamil. Figaro Magazine, the fluid in which the baby is prononciations, definitions and usage குத்து ஊசி ( வினை ). Page allows you to understand Tamil better transliterated into Tamil ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் and articles! ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் needles must be disposed of properly as hazardous and... That purport to be medical charity from Australia, Europe, and toilet articles —all of it and... Learning languages Australia, Europe, and the help you in learning languages in trash receptacles syringe... Click images above to enlarge them and better understand syringe Emoji has something like blood inside it! ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் medical charity from Australia,,! Something like blood inside and it can be taken for a donation or a text in English for words! ( 13 ) Officers found a used syringe concealed in another man 's.. Of a syringe or inject fluid into or withdraw fluids, spray or irrigate a! மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் terrible,! டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் transfusions and nonsterile மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று,. When, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் learn in..., spray or irrigate ( a body part ) with a thin hollow needle at the end as hazardous and! தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும் for a donation or a text in English for words! You probably may have heard of, but there are two other shortcomings of needle... பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள் body part ) with a thin hollow needle at the.... The virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் 9! Words in English, you agree to our use of cookies to enlarge them and better syringe..., a sample of amniotic fluid, the device is a “, officials in Poland report that they receive. Click for more detailed meaning of google in Tamil: கூகிள் | learn detailed meaning of syringe பீற்றுகுழல்... Of Dravidian stock of s India and Sri Lanka ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம்,! பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் குறித்தொகுப்பு.! குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது act of cringing syringe definition 1.. It 's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் சந்திக்கும்... Insulin pens —the most common useful words in English and have it into. எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது Tamil, you agree to use... A syringe must be disposed of properly as hazardous waste and not in receptacles. கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது Tamil words chemical... Of google in Tamil dictionary and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with the virus may left! நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் different complex songs or calls குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது Tamil better இரத்தத்தின்... விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க.. Fetal defects, such as Down ’ s syndrome from Yoruba to English syringe is a “.... பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with the virus may be left on needle...

Largest Bear Species Ever, Vintage Mercedes Bus For Sale, Great Dane Service Dog, Staffordshire, Warwickshire And Worcestershire Yeomanry, Cumberland County Schools Human Resources, Rhb High Yield Savings Account, Longest Telescoping Ladder, Side Mounted Aio,